Bút đèn kiểm tra khuyết tật sơn

500,000

Tiết kiệm và hiệu quả hơn trong đánh giá kiểm tra lỗi trên bề mặt sơn
Ánh sáng mạnh giúp xác định vị trí các khuyết điểm trên bề mặt sơn
Nhỏ gọn, cầm nắm, vận chuyển dễ dàng

Mã: SGGF060 Danh mục:
Chi tiết

Mô tả

Tiết kiệm và hiệu quả hơn trong đánh giá kiểm tra lỗi trên bề mặt sơn
Ánh sáng mạnh giúp xác định vị trí các khuyết điểm trên bề mặt sơn
Nhỏ gọn, cầm nắm, vận chuyển dễ dàng